M-X Producent akcesoriów dla gołębi


Regulamin dodatkowego lotu okręgowego gołębi młodych z miejscowości Hannover


Dodano 10 sierpnia 2017 o godz. 23:01

Organizacja lotu z miejscowości HANOVERNiemcy

 

1.Start gołębi młodych z lotu Hanover (Niemcy) nastąpi w dniu 24.09.2017 r. w godzinach rannych.

2. Transport gołębi na ten lot zapewnia Zarząd Oddziału Goleniów PZHGP , który jest organizatorem tego lotu.

3. Koszowanie gołębi na lot z Hanover odbędzie się dnia 23.09.2017 r. godziny odjazdu kabiny: zgłoszonych punktów

a)
b)

c)

d) itd.

4. Warunkiem utworzenia punktu wkładań gołębi  jest  zasada, że koszowanych będzie minimum 300 gołębi i uczestniczyć będzie 10 hodowców. Warunkiem powołania punktu wkładań jest zgłoszenie listy uczestników i ilości gołębi do dnia 17.09.2017 r. oraz dokonanie opłaty zgodnie z punktem niniejszego regulaminu. 

5. Dopuszcza się lotowanie na tz. Zegar tradycyjny i systemy ESK.

6. Z czynności wkładania gołębi należy sporządzić w dwóch egzemplarzach protokół. Jeden egzemplarz protokołu wraz z kopiami list startowych w zabezpieczonej kopercie wręczyć należy osobie transportującej gołębie na lot a następnie organizatorowi lotu.

7. Hodowca wraz z listą startową zobowiązany jest dostarczyć współrzędne gołębnika potwierdzone przez Zarząd macierzystego oddziału.  Współrzędne mogą być dostarczone również na zbiorczej liście z danego punktu wkładań. 

8.Gołębie biorące udział w rywalizacji muszą pochodzić z gołębnika o współrzędnych podanych na liście.

9. Zgłoszenie ilości gołębi biorących udział w locie, należy dokonać w terminie do 17.09.2017 r. na adres meil  k.grzes@interia.pl

10. Na każdym punkcie wkładań zostanie wyznaczona osoba do kontaktu z organizatorem lotu.

11. Przylot gołębi hodowca zgłasza w ciągu 30 minut od przylotu gołębia do osób wyznaczonych przez organizatorów, podając numer  z obrączki rodowej gołębia  oraz  obrączki kontrolnej (gumowej) jeżeli taką posiada, oraz czas przylotu.

12. Hodowcy biorący udział w rywalizacji zobowiązani są do umożliwienia kontroli zgłoszonych gołębi.

13. Otwieranie zegarów oraz sporządzenie wydruków z ESK odbywa się w terminie wyznaczonym przez organizatorów lotu. Zegary dostarcza się i otwiera w wyznaczonych punktach przez dany oddział.

14. W terminie do trzech dni po zakończonym locie konkursowym należy przesłać do organizatora lotu

-listy startowe

-listy zegarowe

-taśmy zegarowe

-protokół z otwarcia zegarów

 

 

Rywalizacje.

 

1.      Na podstawie przesłanych list sporządzona zostanie lista konkursowa. Lista ta zostanie sporządzona na podstawie uzyskanej szybkości przez zwycięskie gołębie i będzie podstawą przyznania nagród dla zwycięskich gołębi i zwycięskich drużyn.

2.      Lista konkursowa będzie sporządzona na bazie 20% i umieszczona na stronie Oddziału Goleniów PZHGP ,oraz zostanie przesłana do wszystkich Zarządów Oddziału biorących udział w locie.

3.      Nagradzana będzie seria 5/3 z lotu.

W locie Leer nagradzanych będzie 10 pierwszych serii.

Hodowca może uczestniczyć kilkoma drużynami.

Gołębie zdobywają punkty jak w GMP pierwszy gołąb 100 pkt a ostatni na liście konkursowej 80 pkt.

Gołębie typowane do tego współzawodnictwa (5 szt) winny być zaznaczone na liście startowej symbolem „S” w przypadku gdy hodowca bierze udział kilkoma drużynami zaznacza serię (5 gołębi) symbolem „S1”,a następnie S2,S3,S4 itd.

 

NAGRODY

 

1.      Indywidualne ;

Nagrodzonych będzie 3% pierwszych gołębi. Pierwsze trzy gołębie nagrodzone zostaną pucharami i dyplomami, 10 pierwszych z lotu dyplomami.

Dodatkowo 3 pierwsze zostaną nagodzone będzie innymi nagrodami rzeczowymi. Wartość nagród z lotu będzie uzależniona od ilości uczestniczących gołębi wlocie i będzie przedstawiała się następująco:

Miejsce I 25% wartości puli

Miejsce 2- 15% wartości puli

Miejsce 3-10% wartości puli 

Miejsce 4 -7% wartości puli

Miejsce 5 – 5% wartości puli

Miejsce 6-4% wartości puli

Miejsce 7 -3% wartości puli

Miejsce 8 – 3% wartości puli

Miejsce 9 i 10 po 2% wartości puli

 

2.      Seria 5/3

Miejsce 1 – nagroda rzeczowa wartości 25% puli

Miejsce 2 –nagroda rzeczowa wartości 15% puli

Miejsce 3- nagroda rzeczowa wartości 10% puli

Miejsce 4- nagroda rzeczowa wartości  7%  puli

Miejsce 5 –nagroda rzeczowa wartości 5 % puli

Miejsce 6- nagroda rzeczowa wartości 4% puli

Miejsce 7i 8- nagroda rzeczowa wartości 3 % puli

Miejsce 9 i 10  –nagroda rzeczowa wartości  2% puli

 

Przewidziane są również nagrody od sponsorów jeżeli się tacy zaoferują.

 

Wysokość nagród uzależniona jest od ilości wysłanych gołębi na lot i od ilości zgłoszonych gołębi.

 

 

OPŁATY

 

1.     Od każdego gołębia biorącego udział w locie pobierana będzie opłata 5 zł.

2.     Od każdej drużyny biorącej udział w locie pobierana będzie opłata w wysokości 20 zł., która przeznaczona będzie na nagrody z najlepsza serię 5/3.

3.     Hodowca nie ma obowiązku uczestniczyć w rywalizacji drużyn (seria 5/3)-może uczestniczyć tylko w rywalizacji indywidualnej.

 

 

 

 

 

UWAGA!

 

Gołębie rywalizujące o nagrody muszą znajdować się na spisie danego Hodowcy w macierzystym Oddziale. 

 

Zapraszamy wszystkich hodowców Okręgu Szczecin PZHGP do brania udziału w tym locie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA ZBIORCZA

 

Lot z Hanover Niemcy

 

Punkt wkładań ………………………………………………………….. 

 

LP

Imię i nazwisko

Gołębie

ilość

Drużyny

ilość

Zapłacono

zł.

Uwagi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lot narodowy Bruksela 2017


Dodano 28 lipca 2017 o godz. 11:58

Zarząd oddziału informuje, że pierwsze trzy gołębie z całości oraz pierwsze trzy z serii należy zgłaszać telefonicznie do kol. Zawitkowskiego Waldemara.

Dobry lot,

Zarząd Oddziału Szczecin 0309


Zakończenie oddziałowe 2016


Dodano 17 grudnia 2016 o godz. 18:53


Po wystawie okręgowej 2016 :-)


Dodano 12 grudnia 2016 o godz. 20:43

Zmęczeni Mistrzowie oraz Zarząd Oddziału po trudach sezonu 2016 :-).Wystawa Okręgowa, zakończenie oddziałowe 2016


Dodano 11 listopada 2016 o godz. 22:56

KOMUNIKAT NR 1

Hodowcy, którzy chcą wystawiać swoje gołębie na wystawie Okręgowej w Pyrzycach, powinni zgłosić gołębie do Vce Prezesa ds.lotowych Kol. Waldka Zawitkowskiego do dnia 22.11.2016 r. 
wraz z wypisaną deklaracją i specyfikacją konkursów oraz z kartą wystawową w danej klasie. 
 
Podpisał Prezes Oddziału Szczecin 
Z.Budnik 
 
KOMUNIKAT nr 2 
 
Zakończenie sezonu Lotowego 2016 r. Oddziału Szczecin odbędzie się dnia 17.12.2016 r.
o godz.11.00   w świetlicy w Przęsocinie. Wszystkich hodowców o przede wszystkim nagrodzonych serdecznie zapraszamy.

Zarząd Oddziału Szczecin PZHGP.

Ostatnio dodane listy konkursoweZeven


17 września 2017

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2017-09-17 22:00
Zarrenthin am Schalsee

10 września 2017

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2017-09-10 18:15

Parchim


3 września 2017

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2017-09-10 18:15

Wittstock


27 sierpnia 2017

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2017-08-31 21:54