Reklama - aukcje.supergolab.pl


Zaproszenie na wystawę


Dodano 20 października 2016 o godz. 13:24

 

 

 

Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych

 

 

 

OKRĘGOWA WYSTAWA GOŁĘBI POCZTOWYCH

Okręgu Szczecin

                                             Pyrzyce - 2016 rok

 

 

 

PZHGP Okręg Szczecin

 

Do: Zarządów Oddziałów

Okręgu Szczecin

 

ZAPROSZENIE

 

Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Zarząd Okręgu SZCZECIN  informuje,

że organizatorem Okręgowej Wystawy Gołębi Pocztowych w 2016 r. jest Zarząd

Oddziału Pyrzyce. Współorganizuje i sprawuje patronat nad wystawą Burmistrz Pyrzyc.

 

Zapraszamy Zarządy Oddziałów Okręgu Szczecin do wzięcia czynnego udziału w wystawie przez wystawienie swoich najlepszych gołębi w poszczególnych kategoriach wystawowych.

Wystawa odbędzie się w dniach: 09-11.XII.2016r.

Miejscem wystawy jest Hala Widowiskowo – Sportowa im. Polskich Olimpijczyków, Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pyrzycach ul. Rolna 5.

 

 

Wręczenie nagród za sezon lotowy 2016 Okręgu Szczecin odbędzie się

10 grudnia – sobota o godz.14,00

Wręczenie nagród za wystawę Okręgu Szczecin 2016 odbędzie się

11 grudnia – niedziela o godz.13,00

 

Serdecznie zapraszamy do udziału.

 

Skład komitetu organizacyjnego:

 

Przewodniczący:

SZMYGIN MIECZYSŁAW  536-905-805

 

Sekretarz:

Podgórski Ryszard   605 543 882

 

Skarbnik:

Podleśny Janusz  696 169 801

 

Członkowie komitetu organizacyjnego:

                                                                  - Urbaniak Jan

                                                                  - Urbaniak Andrzej

                                                                  - Szymański Mieczysław

                                                                  - Migdał Andrzej

                                                                  - Kołodziejski Kazimierz

                                                                  - Kacprzak Krzysztof

                                                                  - Kacprzak Jerzy

                                                                                                   

                                                                  

 W załączeniu:

 -Regulamin i kategorie wystawowe

 

 

 

Regulamin Wystawy 2016

 

Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Zarząd Okręgu Szczecin ustala niniejsze kategorie oraz kryteria wystawowe gołębi pocztowych w 2016 r.

 

1.  Kategoria Olimpijska Standard:

a)      Samczyki : konkursy zdobyte w lotach w 2015-2016 r. łącznie 2500 kkm, uzyskanych na bazie 1:5 z lotów powyżej 100 km przy minimalnej ilości 150 gołębi biorących udział w locie i 20 hodowców, w tym minimum 30% obowiązującego kilometrażu w 2016 r. (tj. 750 km).

b)      Samiczki : konkursy zdobyte w lotach w 2015-2016 r. łącznie 2000 kkm, uzyskanych na bazie 1:5 z lotów powyżej 100 km przy minimalnej ilości 150 gołębi biorących udział w locie i 20 hodowców, w tym minimum 30% obowiązującego kilometrażu w 2016 r. (tj. 600 km).

c)       Samczyki Młode trzy konkursy zdobyte w roku 2016 na bazie 1:5 z lotów powyżej 100km przy minimalnej ilości startujących 20 hodowców i 250 gołębi

d)      Samiczki Młode trzy konkursy zdobyte w roku 2016 na bazie 1:5 z lotów powyżej 100km przy minimalnej ilości startujących 20 hodowców i 250 gołębi.

    

2.  Kategoria: Sport – A, B, C, D,E, za lata 2015-2016

a)    Kategoria A

·         gołębie z 10 konkursami zdobytymi w lotach od 100 do 400 km z list konkursowych sporządzonych na bazie 1:5

·         łączny kilometraż w tych lotach konkursowych wynosi min.1500 kkm.

·         w locie bierze udział minimum 20 hodowców i 250 gołębi

·         gołębie sklasyfikowane będą wg najmniejszego coefficjentu

b)    Kategoria B

·         gołębie z 8 konkursami zdobytymi w lotach od 300 do 600 km. z list konkursowych sporządzonych na bazie 1:5

·         łączny kilometraż w tych lotach konkursowych wynosi min.2800 kkm.

·         w locie bierze udział 20 hodowców i 250 gołębi

·         gołębie sklasyfikowane będą wg najmniejszego coefficjentu

c)     Kategoria C

·         gołębie z 6 konkursami zdobytymi z odległości powyżej 500 km. z list konkursowych sporządzonych na bazie 1:5

·         łączny kilometraż w tych lotach konkursowych wynosi min. 3300 kkm.

·         w locie bierze udział 20 hodowców i 150 gołębi

·         gołębie sklasyfikowane będą wg najmniejszego coefficjentu

d)    Kategoria D Allround

·         gołębie z 11 konkursami , z czego:

1.    w Kat. A: 3 - 5 konkursów (100 do 400km)

2.    w Kat. B: 2 - 6 konkursów (300 do 600km)

3.    w Kat. C: 1 - 3 konkursów (ponad 500km)

·         łączny kilometraż w tych lotach konkursowych wynosi min.3500 kkm.

·         wynik przedstawiamy w coeff.

 

e)    Kategoria  E  - Maraton

·         gołębie z 4 konkursami zdobytymi z odległości powyżej 700 km.

·         łączny kilometraż w tych lotach konkursowych wynosi min. 2800 kkm.

·         w locie bierze udział minimum 50 hodowców i 250 gołębi

·         gołębie sklasyfikowane będą wg najmniejszego coefficjentu

 

3.Kategoria: Sport – Wyczyn za lata 2015-2016

·         gołębie z najwyższym konkurso - kilometrażem

·         wyniki lotów należy zaliczać z okresu ostatnich dwóch lat z list konkursowych sporządzonych na bazie 1:5

 

4.Kategoria: Sport – F,G,H, za 2016 - jednoroczne

a)   Kategoria F – gołębie młode

·         gołębie z 3 konkursami zdobytymi z odległości powyżej 100 km. z list konkursowych sporządzonych na bazie 1:5

·         łączny kilometraż w tych lotach konkursowych wynosi min. 300 kkm.

·         w locie bierze udział 20 hodowców i  250 gołębi

·         gołębie sklasyfikowane będą wg najmniejszego coefficjentu.

 

b)  Kategoria G – gołębie roczne

·         gołębie z 5 konkursami zdobytymi z odległości powyżej 100 km. z list konkursowych sporządzonych na bazie 1:5

·         łączny kilometraż w tych lotach konkursowych wynosi min. 500 kkm.

·         w locie bierze udział 20 hodowców i 250 gołębi

·         gołębie sklasyfikowane będą wg najmniejszego coefficjentu.

 

c)  Kategoria H – gołębie dorosłe

·         gołębie z 6 konkursami zdobytymi z odległości powyżej 300 km. z list konkursowych sporządzonych na bazie 1:5

·         łączny kilometraż w tych lotach konkursowych wynosi min. 1800 kkm.

·         w locie bierze udział 20 hodowców i  250 gołębi

·         gołębie sklasyfikowane będą wg najmniejszego coefficjentu.

 

Wyniki lotów należy zaliczać z - 2016r. z list konkursowych sporządzonych

na bazie 1:5

 

 

 

 

Klasy Wystawowe Okręgowe

 

 

 

1.Klasa Standard:

Samczyki i samiczki, które w latach 2015 – 2016 zdobyły minimum 4 konkursy z lotów powyżej 100 km. a z tego co najmniej dwa w 2016 rok.

- nagradzany standard

 

2.Klasa Poglądowa Standard:

Samczyki i samiczki nie muszą posiadać konkursów

– nagradzany standard

 

3.Klasa  Sport za rok 2015 lub 2016  – A, B, C, M:

Gołębie, które w roku 2015 lub 2016 osiągnęły:

           w kat. A – 5 konk.

           w kat. B – 4 konk.

           w kat. C – 3 konk.

           w kat. M – 2 konk.

- gołębie sklasyfikowane będą wg najniższego coefficjentu

 

3. Weteran:

Największa ilość konkursów zdobytych w karierze lotowej gołębia – minimum 35  konkursów w tym co najmniej 1 konkurs w 2016 roku

- nagradzana największa ilość konkursów w przypadku równej ilości konkursów wygrywa gołąb z większym konkurso-kilometrażem.

 

4. Gołębie Młode Standard:

Samiec i samica z 2016 r. które w lotach powyżej 100 km. zdobyły min. 1 konkurs.

– nagradzany standard

 

5.Gołębie roczne z 500-600km

Samiec i samica z 2016 r. które w lotach od 500 do 600 km. zdobyły min. 1 konkurs

Gołębie sklasyfikowane będą wg ilości konkursów. Przy równej ilości konkursów decydować będzie najniższy coefficjent

 

We wszystkich kategoriach wystawowych konkursy winny być wyliczone na bazie 1:5 ilości startujących w danym locie gołębi.

W locie musi brać udział minimum:

-kategorie standard 150 gołębi

-kategorie A-B-F-G-H 20 hodowców i 250 sztuk gołębi

-kategoria C 20 hodowców i 150 sztuk gołębi

-kategoria E 50 hodowców i 250 sztuk gołębi

W lotach do 400 km. dopuszcza się możliwość korzystania z list sekcyjnych przy zachowaniu kryteriów, o ile będą one korzystniejsze dla hodowcy.

 

Gołębie wystawione do oceny nie powinny posiadać:

- obrączek elektronicznych

- znaczników plastikowych

-widocznych danych na obrączkach adresowych

 

Dowóz gołębi na wystawę zabezpieczają oddziały we własnym zakresie.

Organizator wystawy nie ponosi odpowiedzialności za padłe gołębie.

 

NAGRODY.

 

Na Wystawie gołębie zostanie nagrodzonych 10% gołębi w każdej kategorii.

 

W Kategoriach Sport

 (A, B, C, D, Maraton, F, G, H i W)

- po 3 gołębie bez względu na płeć – Puchar.

 

W Kategorii Standard:

- 5 samczyków i 5 samiczek – Puchar

 

Klasa Wystawowa Okręgowa

- w klasach sport - po 1 gołębiu - Puchar

- w klasach standard - samczyk i samiczka – Puchar.

 

Zgłoszenia gołębi Zarządy Oddziałów wraz z wypisaną deklaracją i specyfikacją konkursów oraz kartą wystawową w danej klasie przesyłają do kol.Ryszarda Podgórskiego najpóźniej do 25- XI- 2016r.

 

 

 

Opłata za eksponat wynosi 8zł.

Przyjęcie gołębi rozpocznie się 09.XII.2016 (piątek)

Od godziny 14,00 do 18,00.

Wydawanie eksponatów w niedzielę 11.XII.2016 od godziny 15,00.

 

Adres korespondencji, oraz do przesyłania wyników:

Ryszard Podgórski

ul. Sienkiewicza 7A/7

74-240  Lipiany

tel. 605 543 882

 solo50@onet.pl

 

Za komitet wystawowy

 

 

 

 

Sekretarz                                                                                            Przewodniczący

Ryszard Podgórski                                                                            Miczysław  Szmygin

 


Rozkład jazdy kabiny loty gołębi młodych 2016 POPRAWIONY


Dodano 29 lipca 2016 o godz. 13:11

PLAN LOTÓW GOŁĘBI MŁODYCH 2016 r.

 

Miejscowość

Data lotu

km

kategoria

Data koszowania

1

Teterow

21.08.2016

130

GMP-A

20.08.2016

2

Wittstock

28.08.2016

130

GMP-A

27.08.2016

3

Parchim

04.09.2016

190

GMP-A

03.09.2016

4

Zarrentin

11.09.2016

250

GMP-A

10.09.2016

5

Bockel-Zewen

18.09.2016

350

A

17.09.2016

6

Leer

25.09.2016

460

 

24.09.2016

 

LOTY PRÓBNE

Miejscowość

Data koszowania

Police

Stołczyn

Niebuszewo

Pomorzany

Pogodno

Godzina odjazdu kabiny

Pasewalk

37 km

09.08.2016

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

Pasewalk

37 km

12.08.2016

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

Strasburg

54 km

14.08.2016

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

Neubrandenburg

85km

17.08.2016

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

 

ODJAZDY KABINY NA LOTY GOŁĘBI MŁODYCH W 2016 r.

Miejscowość

Data koszowania

Police

Stołczyn

Niebuszewo

Pomorzany

Pogodno

Godzina odjazdu kabiny

Teterow

20.08.2016

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

Wisttock

27.08.2016

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

Parchim

03.09.2016

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

Zarrentin

10.09.2016

16.30

17.00

18.30

19.15

20.00

Bockel-Zeven

17.09.2016

14.30

15.00

15.30

16.15

17.00

Leer

24.09.2016

 

 

X

 

 

  1. Podział klatek na sekcje według zgłoszonych gołębi może ulec zmianie po kolejnych lotach.
  2. Typowanie gołębi do GMP – 15 pierwszych wkładanych gołębi z czego 8 pierwszych z lotu zdobywa punkty.
  3. Druga kategoria „OPEN” 5 pierwszych gołębi wkładanych na lot - z całości.
  4. Najlepszy młódek – największa ilość konkursów z lotów.
  5. Hodowcy, którzy lecą na tzw. gumki stosują się ściśle do regulaminu lotowo – zegarowego.

                                                                                                                                                                                                                                                       Prezes Oddziału Szczecin

                                                                                              Z.Budnik


Plan lotów gołębi młodych 2016 - aktualizacja


Dodano 22 lipca 2016 o godz. 12:16

W zakładce plan lotów dodano plan lotów gołębi młodych. Terminy lotów próbnych zostaną podane w najbliższym czasie. Lot Leer jest lotem dodatkowym - okręgowym, NIE WCHODZĄCYM do punktacji oddziałowej.

Dobry lot


Wyniki 2015


Dodano 31 sierpnia 2015 o godz. 16:48

Zbiorcze zestawienie wyników za rok 2015 przeniesiono do zakładki Wyniki.

Ostatnio dodane listy konkursoweZeven


18 września 2016

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2016-09-18 21:23
Zarrenthin am Schalsee

11 września 2016

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2016-09-16 17:18

Parchim


4 września 2016

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2016-09-03 22:56

Wittstock


28 sierpnia 2016

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2016-08-30 19:25